dFox Media bank

dFox™ er en nettløsning for sikker deling og distribusjon av bilder og markedsmateriell. dFox tilbyr også en fleksibel malbasert trykksakfremstilling.

dFox er en ren nettbasert løsning og krever ingen installasjon. dFox drives og videreutvikles av dFox AS. Tjenesten kjører på servere plassert hos Basefarm AS, med høy tilgjengelighet på nett-tilknytning og sikre backup-rutiner.

 

Beskrivelse

dFox er et norskutviklet mediearkiv som gjør det enkelt og sikkert å dele bilder og markedsføringsmateriell, både internt og eksternt. Brukere/grupper kan enkelt gis adgang til deler av arkivet eller det hele, og adgangen kan begrenses til bare å søke, til å laste ned eller det kan gis fulle rettigheter innenfor et avgrenset område.

Metadata slik som beskrivelse, fotograf, nøkkelord og eventuelle bruksbegrensninger kan legges inn på et eller flere bilder av gangen. Om metadata er lagt inn i bildefilene (f.eks. med Adobe Photoshop eller Bridge) leses det automatisk inn når bildene lastes opp.

I dFox er det enkelt å legge opp trykksaksmaler for lokalisering/personifisering, enten interaktivt eller ved fletting av lister. dFox brukes i dag til å lage flyers, postkort, brosjyrer, prospekter og visittkort. Ferdige PDFer kan hentes ned av brukeren eller det kan leveres bestilling direkte til trykkeri Både tekst og bilder kan flettes. Fletting egner seg opp til noen få tusen poster.

Alle typer filer kan lastes opp i dFox. Det lages forhåndsvisning av PDF, JPG, PNG og GIF-filer. Filer som skal brukes som bilder i malbaserte trykksaker må være JPG eller PDF-format.
Det er verktøy i bildearkivet for å konvertere bilder til web-/kontorbruk, fargelegge bilder o.l.
Enkeltbilder eller bildemapper kan gjøres tilgjengelig for eksterne partnere (uten innlogging). For eiendomsmeglere finnes det ferdige løsninger for å levere bilder til annonser på finn.no og til meglersystemet EmProf.